Het ergonomisch slaapsysteem

Steeds vaker worden we in het dagelijks leven geconfronteerd met het begrip Ergonomie. De belangstelling voor ergonomie is dan ook sterk groeiende.

Ergonomie is de wetenschappelijke studie van de mens in relatie tot zijn omgeving. Dit kan een product, ruimte of een werkplek zijn. Ergonomie zit vervat in ons dagelijks leven, maar is vooral gekend in arbeidssituaties. Uit de samenvoeging van de Griekse woorden ergon (=werk) en nomos (=wet, regel), is de definitieve naam van deze nieuwe tak van de wetenschap, nl. Ergonomie ontsproten.

De Nederlandse Vereniging voor Ergonomie hanteert de volgende omschrijving voor ergonomie: ‘Het zodanig ontwerpen van producten, gereedschappen, werkomgeving en werkmethoden, dat een optimale efficiĂ«ntie, veiligheid en comfort wordt bereikt bij bediening en onderhoud van mens-machinesysteem.‘

In deze omschrijving klinkt het preventieve aspect door. Dit aspect is van essentieel belang voor de ergonomie: het trachten te voorkomen van problemen. De ergonomie streeft naar een optimalisatie, een harmonisatie van de mens en zijn vele activiteiten, zowel op het gebied van de ‘arbeid’ in de ruimste zin van het woord, als van zijn vrije-tijdsbesteding en zijn woning. Bij het ontwerpen van consumentengoederen en interieurs speelt vooral comfort en het doeltreffend functioneren een belangrijke rol.

De gemiddelde mens bestaat echter niet! Dat betekent dat je bed, bureaustoel, zetel, werkplek e.d. individueel aangepast dienen te worden. Bij Bedking Ergopolis staat de mens centraal en zullen we je persoonlijk begeleiden naar de beste keuze voor je rug!

 

Een slaapsysteem is de combinatie van drie belangrijke onderdelen: de matras, de bedbodem of matrasdrager, en het hoofdkussen.

Lees meer over het Ergopolis slaapsysteem