Luchtreiniging: Toepassingen van luchtionisatie technologie

Toepassingen van luchtionisatie technologie

Er zijn heel wat toepassingen die gebaseerd zijn op luchtionisatie. Bedking heeft in zijn gamma luchtreinigers van Aeris en LightAir die hierop zijn gebaseerd.


Aeris luchtreinigers met ionisatie

De Zwitserse fabrikant Aeris gebruikt plasmacluster ionisatie als bijkomende technologie in de ‘Medical Infection Control Unit’. 

De plasmacluster ionisatie luchtreiniger van Aeris (Aeris – Medical InfectionControl Unit) is voorzien van meerdere filterlagen waaronder een voorfilter, koolstoffilter, anti-bacteriële filter en een HEPA 14 filter in combinatie met een ionengenerator.

De ionengenerator gebruikt een elektrisch spanningsveld om de in de lucht aanwezige watermoleculen (H2O) te splitsen in positief geladen waterstofionen (H) en negatief geladen zuurstofionen (O). Aan de clusterionen binden zich de vuildeeltjes.  Deze geladen waterstof- en zuurstofionen onttrekken waterstofmoleculen aan de vuildeeltjes, de schadelijke stoffen en aan de beschermwand van bacteriën en virussen. Zo worden deze onschadelijk gemaakt. Wanneer de actieve waterstof en zuurstof ionen de waterstofmoleculen onttrokken hebben veranderen ze weer in waterstofmoleculen. Een waterstofmolecule (H2O) bevat 1 zuurstof atoom (O) en 2 waterstof atomen (H).      

Bekijk ons assortiment luchtreinigers van Aeris

 

LightAir luchtreinigers met ionisatie

De Zweedse fabrikant LightAir gebruikt IonFlow en CellFlow technologie (Ultra high density ionisatie) in de strijd tegen virussen. De werking ervan werd reeds in 2015 aangetoond door onderzoek van het Zweeds Karolinska Instituut en de universiteit van Linköping. Het onderzoek werd gepubliceerd in het gerenommeerde Nature Scientific Reports. (link PDF) http://www.nature.com/articles/srep11431 Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne transmission - Marie Hagbom. De IonFlow Ultra High Density Ionisator (LightAir) produceert negatief geladen ionen en zorgt ervoor dat deze worden aangetrokken door een positief geladen collectorplaat. 

De CellFlow is een luchtreiniger die HEPA filtratie combineert met ionisatietechnologie.
Om een optimale werking van zowel ionisatie als plasmacluster ionisatie te verkrijgen dient de relatieve vochtigheid tussen de 45% en 60% te zijn.

Bekijk ons assortiment luchtreinigers van LightAir