Luchtreiniging: Wat is bipolaire luchtionisatie?

Wat is bipolaire luchtionisatie?

Bipolaire luchtionisatie is een bijkomende luchtreinigingstechnologie waarbij ionisatie-apparatuur door middel van elektrische spanning negatief geladen ionen produceert en aan de lucht toevoegt. Deze ionen zijn luchtdeeltjes (moleculen) die een elektrische lading hebben gekregen. Vooral negatief geladen ionen zijn bevorderlijk voor het welbevinden en de gezondheid.

In de vrije natuur bevinden zich afhankelijk van de plaats, tijdstip en weersomstandigheden in een enkele cm3 0 tot 50.000 positieve en negatieve zuurstofionen. Omdat de verhouding tussen positieve en negatieve ionen 1 : 1,4 bedraagt, is er dus een overschot aan negatieve ionen. Mensen met gevoelige luchtwegen en/of astma hebben vaak minder klachten bij het verblijf op plaatsen waar de lucht veel negatieve ionen bevat. De lucht hoog in de bergen en dichtbij watervallen bevat over het algemeen veel negatieve ionen. Ook na onweer komen er meer ionen voor in de lucht.

De binnenlucht in woningen en kantoren wordt continu vervuild door positief geladen ionen zoals bacteriën, stof, tabaksrook, schimmels, virussen, pollen, micro-organismen en huisstofmijt. Per cm3 komen in een gemiddeld vervuilde lucht al gauw zo’n 5000 vuildeeltjes voor.

Ionen zijn in staat zich aan aërosolen – dat zijn vaste of vloeibare stoffen in gassen – alsook aan overwegend positief geladen stofdeeltjes te binden. Deze worden dan zwaarder dan de omringende lucht en slaan daardoor neer. Ze klonteren samen en het negatief geladen ion geeft zijn lading door aan het vuildeeltje, dat nu ook negatief geladen wordt. De samengeklonterde deeltjes zullen aangetrokken worden door positief geladen oppervlakken. De oppervlakken waarop ze neerdalen, zoals vloeren, bovenkant van kasten, stoelen ed. , kan men afnemen en reinigen met een vochtig doek.

Ionen hechten zich ook aan bacteriën en ziektekiemen en binden zich aan elkaar tot klonters die in HEPA 13 filters kunnen gevangen worden.  Deze bacteriën en ziektekiemen kunnen ook door elektrische oplading onschadelijk worden gemaakt.
Dit betekent dat voor een optimale reiniging van de lucht de ionisator of plasmacluster ionisator zeer veel ionen of plasmacluster ionen moet produceren.  Het verschil tussen plasmacluster ionisatie en ionisatie is dat de negatief geladen ionen bij ionisatie alleen de vuildeeltjes verzamelen en naar een bepaalde plaats brengen (Ion Flow Technology) , terwijl de geladen plasmacluster ionen de vuildeeltjes in de lucht eerder effectief onschadelijk maken of elimineren (Aeris – Medical Infection Control Unit). Wanneer een ionisator ook over een filtersysteem beschikt zullen de deeltjes in de filter opgevangen worden.

De beproefde plasma cluster ionisatie wordt wereldwijd in talloze hospitalen toegepast en is in staat om alle vormen van aërogene bacteriën en virussen te neutraliseren, zoals MRSA, Clostridium difficile en Aspergillus niger.